ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : จัดจำหน่ายแนวข้อสอบที่ใช้สอบครั้งที่ 11 ใบประกอบวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

จัดจำหน่ายแนวข้อสอบที่ใช้สอบครั้งที่ 11 ใบประกอบวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน

จัดจำหน่ายแนวข้อสอบที่ใช้สอบครั้งที่ 11 ใบประกอบวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน


แนวข้อสอบกว่า 1,000 ข้อ up อ่านแล้วสอบได้จริง


มาตรฐานที่ 1 
+ แนวข้อสอบภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 
+ ภาษาไทยสำหรับครู 
+ เฉลยคำตอบแนวข้อสอบภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 
+ ภาษาอังกฤษสำหรับครู 
+ เฉลยคำตอบ ภาษาอังกฤษสำหรับครู 
+ แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู 
มาตรฐานที่ 2 
+ แนวข้อสอบ การพัฒนาหลักสูตร 
+ เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบ การพัฒนาหลักสูตร 
+ แนวข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 
+ เฉลยคำตอบแนวข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 
มาตราฐานที่ 3 
+ แนวข้อสอบ การจัดการเรียนรู้ 
+ เฉลยคำตอบแนวข้อสอบ การจัดการเรียนรู้ 
+ แนวข้อสอบ หลักการศึกษา 
+ แนวข้อสอบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 4 
+ แนวข้อสอบจิตวิทยาสำหรับครู 
+ เฉลยคำตอบแนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษา 
+ แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
+ เฉลยคำตอบแนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
มาตรฐานที่ 5 
+ แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา 
+ เฉลยคำตอบแนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา 
+ แนวข้อสอบการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
+ เฉลยคำตอบแนวข้อสอบแนวข้อสอบการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
มาตรฐาที่ 6 
+ แนวข้อสอบการบริหารจัดการในห้องเรียน 
+ เฉลยคำตอบแนวข้อสอบการบริหารจัดการในห้องเรียน 
มาตรฐานที่ 7 
+ แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา 
+ เฉลยคำตอบแนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 8 
+ แนวข้อสอบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 
+ เฉลยคำตอบแนวข้อสอบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 
+ แนวข้อสอบ สื่อนวัตกรรมการศึกษา 
+ สื่อการเรียนการสอน 
+ แหล่งการเรียนรู้ 
+ แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
+ แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
+ เฉลยคำตอบแนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาตรฐานที่ 9 
+ แนวข้อสอบความเป็นครู 
+ เฉลยคำตอบแนวข้อสอบความเป็นครู 
+ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู 
+ อาชีพครูเป็นอาชีพชั้นสูง 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399 บาท 
สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่ 
เลขที่บัญชี 188-206843-2 ชุดละ 399.- 
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาไทม์สแคว์ ชื่อกิตติยา สิมมา (ออมทรัพย์) 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ fono_9991@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อระบุเวลาการโอนเงินจำนวนเงินที่โอน 
รายละเอียดแนวข้อสอบ 
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงินอีเมล์ 
รายละเอียดแนวข้อสอบ 
ส่งมาที่ 0843767277 คุณกิตติยา 
http://www.facebook.com/KittiTest
http://www.caithai1.com

รูปภาพ: ksp.jpg
สั่งซื้อแนวข้อสอบรับราชการที่  081-7991482
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้